بسته1

بسته 1
*** بدون نیاز به شارژ اولیه***
امکان ثبت آنلاین و آنی
امکان مدیریت دامین ها
ایجاد کنترل پنل با نام ، آدرس و لوگوی شخصی
امکان ایجاد بصورت نامحدود
امکان تنظیم قیمتها
امکان ایجاد صفحات پرداخت برای کاربران
ارسال ایمیل اتوماتیک در تمامی مراحل ایجاد اکانت/ثبت دامین/انجام تغییرات/اخطار برای کاربران با نام خود نماینده
5درصد تخفیف در ثبت دومین

بسته2

بسته 2
*** بدون نیاز به شارژ اولیه***
امکان ثبت آنلاین و آنی
امکان مدیریت دامین ها
ایجاد کنترل پنل با نام ، آدرس و لوگوی شخصی
امکان ایجاد بصورت نامحدود
امکان تنظیم قیمتها
امکان ایجاد صفحات پرداخت برای کاربران
ارسال ایمیل اتوماتیک در تمامی مراحل ایجاد اکانت/ثبت دامین/انجام تغییرات/اخطار برای کاربران با نام خود نماینده
10درصد تخفیف در ثبت دومین