20گیگ

فضای زیاد برای میزبانی هر چه بیشتر فایل ها
امکان اتصال دامنه و یا ساب دامنه به سرویس

 • 20گیگابایت مقدار فضا
 • 100گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود مابقی امکانات
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
50گیگ

فضای زیاد برای میزبانی هر چه بیشتر فایل ها
امکان اتصال دامنه و یا ساب دامنه به سرویس

 • 50گیگابایت مقدار فضا
 • 200گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود مابقی امکانات
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
100گیگ

فضای زیاد برای میزبانی هر چه بیشتر فایل ها
امکان اتصال دامنه و یا ساب دامنه به سرویس

 • 100گیگابایت مقدار فضا
 • 400گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود مابقی امکانات
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
200گیگ

فضای زیاد برای میزبانی هر چه بیشتر فایل ها
امکان اتصال دامنه و یا ساب دامنه به سرویس

 • 200گیگابایت مقدار فضا
 • 600گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود مابقی امکانات
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور