مستر نمایندگی 50 گیگ

امکان ایجاد نمایندگی به کاربران
دومین رایگان سالانه
پشتیبانی ۲۴ ساعته
نیم سرور رایگان!
قابلیت ریستور اکانت توسط کاربر
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
تحويل پس از پرداخت آنلاين
وب سرور لایت اسپید
تخفیف ۲۵درصدی برای پرداخت سالانه
تخفیف ۳۰درصدی برای ماه اول برای پرداخت ماهانه
کد تخفیف ویژه ماه اول MR30
کد تخفیف برای پرداخت سالانهMR25

 • پنجاه گیگابایت میزان فضای هارد
 • اس اس دی نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود ادون دومین
 • نامحدود مابقی امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • ده عدد اکانت نمایندگی مجاز
 • نامحدود اکانت سیپنل مجاز
مسترنمایندگی۱۰۰گیگابایت

امکان ایجاد نمایندگی به کاربران
دومین رایگان سالانه
پشتیبانی ۲۴ ساعته
نیم سرور رایگان!
قابلیت ریستور اکانت توسط کاربر
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
تحويل پس از پرداخت آنلاين
وب سرور لایت اسپید
تخفیف ۲۵درصدی برای پرداخت سالانه
تخفیف ۳۰درصدی برای ماه اول برای پرداخت ماهانه
کد تخفیف ویژه ماه اول MR30
کد تخفیف برای پرداخت سالانهMR25

 • صد گیگابایت میزان فضای هارد
 • اس اس دی نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود ادون دومین
 • نامحدود مابقی امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • بیست عدد اکانت نمایندگی مجاز
 • نامحدود اکانت سیپنل مجاز
مسترنمایندگی نامحدود

امکان ایجاد نمایندگی به کاربران
دومین رایگان سالانه
پشتیبانی ۲۴ ساعته
نیم سرور رایگان!
قابلیت ریستور اکانت توسط کاربر
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
تحويل پس از پرداخت آنلاين
وب سرور لایت اسپید
تخفیف ۲۵درصدی برای پرداخت سالانه
تخفیف ۳۰درصدی برای ماه اول برای پرداخت ماهانه
کد تخفیف ویژه ماه اول MR30
کد تخفیف برای پرداخت سالانهMR25

 • نامحدود میزان فضای هارد
 • اس اس دی نوع هارد
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود ادون دومین
 • نامحدود مابقی امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • نامحدود اکانت نمایندگی مجاز
 • نامحدود اکانت سیپنل مجاز