اطلاعيه مهم در خصوص تغيير سرور پربازید

در راستای افزایش کیفیت سرویس ها مجموعه  نیازهاست سرویسهای پربازید را به سرور جدید منتقل میکند این انتقال در ساعت 23 (جمعه 25 آذر 1401) شروع خواهد شد و کاربران سرویسهای پربازدید به سرور جدید  ...


ادامه مطلب