اطلاعيه مهم در خصوص تغيير سرور پرسرعت

  در راستای افزایش کیفیت سرویس ها مجموعه  نیازهاست سرویسهای پرسرعت را به سرور جدید منتقل میکند این انتقال در ساعت 23 (پنجشنبه 4 اسفند 1401) شروع خواهد شد و کاربران سرویسهای پرسرعت  به سرور جدید  ...


ادامه مطلب